Seminář historického tance dětského souboru Mariane na státním zámku Mnichovo Hradiště

Kulturní akce

Seminář historického tance dětského souboru Mariane v sala terreně zámku Mnichovo Hradiště. Soustředění souboru a možnost se zúčastnit výuky tance.

Seminář historického tance 1.7.až 5.7.2022 od 10 do 13 a od 14 do 16 hodin v sala terreně zámku

Dětský soubor historických tanců vznikl v r. 2005, jehož hlavním záměrem je za zvuků krásné staré hudby a tance připomenout nejen sobě, ale i divákům dobu, kdy etiketa byla

na prvním místě a kdy se život rytířů a vznešených dam řídil přísnými pravidly.

Hlavním oborem souboru je středověk a renesance. Vystupuje na různých společenských akcích ve městě, ale i mimo něj, zejména na hradech a zámcích, kam jejich vystoupení stylově patří a stávají se atraktivní součástí turistických prohlídek. Nejen hudba a tanec, ale i přesné repliky dobových kostýmů, si zaslouží obdiv a  jsou dílem vedoucí souboru Jany Kastnerové a paní Lenky Čermochové.

 

Kontakt: Jana Kastnerová, tel. 775 261 033, E-mail: kastnerova.mariane@seznam.cz, www.soubormariane.webnode.cz