Barokní umění v severozápadních Čechách

Podrobné informace

Kategorie:

Dějiny umění

Rok vydání:

2003

Místo vydání:

Ústí nad Labem

Jazyk:

česky

Počet stran:

300

ISBN:

80-86067-80-7

182 Kč

Rozebráno

Sborník z kolokvia uskutečněného v Muzeu města Ústí nad Labem 24. – 25. května 2001

Poslední ze tří částí tzv. Opitzova sborníku, jehož vydání inspirovala činnost činnost významného meziválečného kunsthistorika J. Opitze. Obsahuje 16 odborných statí od různých autorů o barokních památkách na uvedeném území. Doplněno desítkami fotografií.

 

Obsah:Úvodem

Studie

 • Pavel Preiss / Slovo ke konferenci zčásti úvodem a zčásti závěrem

 • Petr Macek / Barokní architektura a stavitelství v severních Čechách

 • Petr Hlaváček / K dějinám barokní obnovy františkánského kláštera v Kadani aneb nástin interpretace legendy o čtrnácti sv. pomocnících

 • Milan Pavlík / Klenba kostela sv. Kláry v Chebu

 • Petr Štěpánek / Iberské prvky v ikonografii barokního umění v severozápadních Čechách

 • Pavel Šopák / Edmund Wilhelm Braun a sochařství českého baroka

 • Tomáš Hladík / Práce Matyáše Bernarda Brauna pro klášter magdalenitek v Mostě

 • Nataša Belisová / Poznámky k počátkům tvorby sochaře Josefa Kleina

 • Kateřina Cirglová / Postavení tvorby Jakuba Eberleho z Mašťova v kontextu pozdně barokního sochařství

 • Jiří Belis / Nové Sedlo u Žatce – historie založení kostela Nejsvětější Trojice a sv. Václava

 • Oldřich Doskočil / Znovu dohledaná (?) podobizna prvního litoměřického biskupa M.R. Šlejnce (1605–1675) od Karla Škréty (1610–1674) a její následné kopie.

 • Petra Nevímová / Virga notat virginem et flos deum hominem. Freskový cyklus J. Hiebela v Doksanech


Zprávy a materiálové studie

 • Milena Nečásková / Restaurování jižní chórové lavice, zpovědnice a skříně z kostela nanebevzetí Panny Marie cisterciáckého kláštera v Oseku

 • Jan Živný / Restaurování plastiky sv. Mikuláše v kostela sv. Mikuláše v Čermné

 • Tomáš Horák / Barokní sochaři a umělečtí truhláři v Bílině a Kadani

 • Vít Honys / K objevu nejstarších barokních varhan podkrušnohoří

 • Jan Živný / Restaurování obrazu sv. Jeronýma z kostela sv. Šimona a Judy v Mojžíři


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si jak nakupovat