Merky olomouckých měšťanů ve XIV.–XVIII. století

Podrobné informace

Kategorie:

Dějiny umění

Rok vydání:

1992

Místo vydání:

Olomouc

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

147

ISBN:

80-901443-0-5

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Olomouci

Soupis zachycuje v chronologickém pořadí autorovi známé dostupné olomoucké merky ve sledovaném období. Zdrojem informací byly jak listiny z SOA Olomouc, Státního archivu Praha a sbírek VMO, tak  značky dochované přímo na nemovitých památkách v Olomouci. Kapitoly jsou rozděleny po stoletích a jednotlivá hesla jsou řazena opět v časovém sledu, s uvedením datace a jména nositele,případně i s bydlištěm a profesí. Soupis obsahuje 219 merek.