Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska

Podrobné informace

Kategorie:

Movité památky

Rok vydání:

2008

Místo vydání:

Uherské Hradiště

Vydavatel:

Slovácké muzeum

Jazyk:

česky

Počet stran:

183

ISBN:

978-80-86185-70-5

250 Kč

Rozebráno

250 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Brně

U příležitosti výstavy Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska vydalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti stejnojmenný reprezentativní, výběrový katalog reliéfně zdobených komorových kachlů o rozsahu 183 stran, v němž je 555 barevných fotografií a černobílých kreseb. Z časového hlediska zahrnuje práce nálezy od předhusitského stáří (konec 14. – počátek 15. století: nálezy především z Brna, Jihlavy, Kroměříže, ale samozřejmě také z biskupského hrádku v Melicích) až po doznívající renesanci v polovině 17. století (nálezy např. ze Slezska či střední Moravy). Katalog je ojedinělý nejen časovým, ale i geografickým záběrem, jakož i snahou po sumarizaci dosavadních znalostí. V úvodu katalogu jsou řazeny krátké studie (o původu kamen, jejich vzhledu i technologických aspektech atd.), následuje 7 katalogových kapitol (náboženské motivy, fantaskní alegorické a mytologické motivy, žánrové motivy, portrétní kachle, heraldické motivy, architektonické motivy ornament na kachlích a kadluby) doplněných opět úvodní sumarizační pasáží a následným výčtem hesel. V závěru je katalog vybaven rejstříky uložení a lokalit, anglickým a německým resumé.

Obsah:
 • Předmluva
 • Úvod
 • NÁBOŽENSKÉ MOTIVY
 • FANTASKNÍ, MYTOLOGICKÉ A ALEGORICKÉ MOTIVY
 • ŽÁNROVÉ MOTIVY
 • PORTRÉTNÍ KACHLE
 • HERALDICKÉ MOTIVY
 • ARCHITEKTONICKÉ MOTIVY
 • ORNAMENT NA KACHLÍCH
 • KADLUBY
 • Anglické resumé
 • Německé resumé
 • Rejstřík uložení nálezů
 • Rejstřík lokalit
 • Mapa lokalit
 • Literatura
 • Seznam zkratek
 • Vysvětlivky