TZ-Šlechtické kratochvíle na zámku Mnichovo Hradiště

TZ-Šlechtické kratochvíle na zámku Mnichovo Hradiště

 

Tisková zpráva

 

Šlechtické kratochvíle

 

Dobové renesanční tance a scénky ze života šlechty

 s dětským souborem Mariane Libčice n.Vlt.

 

20.7.a 21.7.2019    10,00 až 16,00

 

Zámecká svatební místnost na zámku Mnichovo Hradiště

 

Pořadatel: NPÚ-státní zámek Mnichovo Hradiště

Kontakt: tel.: 326 773 098, www.zamek-mnichovohradiste.cz

Soubor historických tanců Mariane Libčice n.Vlt. pořádá také

   

Seminář historického tance 29.6.až 4.7.2019 od 10 do 16 hodin v sala terreně zámku

Dětský soubor historických tanců vznikl v r. 2005, jehož hlavním záměrem je za zvuků krásné staré hudby a tance připomenout nejen sobě, ale i divákům dobu, kdy etiketa byla

na prvním místě a kdy se život rytířů a vznešených dam řídil přísnými pravidly.

Hlavním oborem souboru je středověk a renesance. Vystupuje na různých společenských akcích ve městě, ale i mimo něj, zejména na hradech a zámcích, kam jejich vystoupení stylově patří a stávají se atraktivní součástí turistických prohlídek. Nejen hudba a tanec, ale i přesné repliky dobových kostýmů, si zaslouží obdiv a  jsou dílem vedoucí souboru Jany Kastnerové a paní Lenky Čermochové.

 

Kontakt: Jana Kastnerová, tel. 775 261 033, E-mail: kastnerova.mariane@seznam.cz, www.soubormariane.webnode.cz

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení