Pod kůží Marsya. Restaurátor a malíř František Sysel (1927 – 2013)

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Kroměříž

Jazyk:

česky

Počet stran:

140

ISBN:

978-80-87231-42-5

catalog Tištěná verze

300 Kč

skladem

Koupit

300 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚPS v Kroměříži

Katalog ke stejnojmenné výstavě pořádané Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc u příležitosti nedožitých 90. narozenin akademického malíře a restaurátora Františka Sysla.

František Sysel st. (1927–2013) studoval restaurování nejprve na bratislavské Vysoké škole výtvarných umění u prof. Karla Veselého, od roku 1953 na pražské Akademii výtvarných umění u Bohuslava Slánského. Absolventi prof. Slánského patřili k uznávané tzv. československé restaurátorské škole, jejímž krédem bylo, že restaurátor musí být nejen řemeslně zručným a vědecky poučeným pracovníkem, nýbrž i umělcem. Tyto myšlenky prosazovala také Tvůrčí skupina restaurátorů R64, k jejímž zakladatelům František Sysel patřil. Záchraně památek – nástěnných maleb, plastik a závěsných obrazů – se věnoval především na Moravě a na Slovensku. Zásadním bodem v jeho profesním životě bylo restaurování Tizianova obrazu Apollón a Marsyas v letech 1962 až 1968.

Publikace je dostupná též v pokladně Arcibiskupského zámku v Kroměříži.
Obsah:

Úvodem

Životopis Františka Sysla

Vzpomínka na strýce a mecenáše  

Byť umelcom a človekom

Restaurátor František Sysel

František Sysel a Slovensko

Reštaurátorská činnost Františka Sysla na Červenom Kameni

Malíř František Sysel

Případové studie

  • František Sysel – restaurování a výzkum Šternberské madony
  • Restaurování Tizianova obrazu Apollón a Marsyas
  • Restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Kříže v Nebovidech

Významné restaurátorské práce Františka Sysla

Výběr dalších restaurátorských prací Františka Sysla

Seznam zkratek

Literatura

Resumé