Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Katalog výstavy

Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Telč

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

439

ISBN:

978-80-907357-3-6

catalog Tištěná verze

370 Kč

skladem

Koupit

370 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Telči

Publikace je katalogem závěrečné výstavy projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenášiSpolu s ní si klade za cíl přiblížit široké veřejnosti život Tovaryšstva Ježíšova v prostředí Telče. Do období raného novověku, nepříliš probádané oblasti městské historie, čtenář nahlédne prostřednicvím úvodních odborných studií a katalogových hesel doplněných bohatým obrazovým materiálem. První část poskytuje informace nejen o dějinách probačního domu, ale i o architektuře, mobiliáři a drobných sakrálních stavbách v Telči a okolí. Následující oddíl zkoumá telčskou jezuitskou komunitu, hospodářské zázemí a zejména fenomén tzv. třetí řádové probace a s ní související misijní činnost. Poslední oddíl reflektuje úlohu jezuitů ve městě při poskytování duchovních služeb, sloužení liturgie, organizování duchovních slavností, zajišťování vzdělávání či provozování lékárny.

Obsah:

Úvod (Kateřina Bobková-Valentová, Petra Hnilicová)

A) Jezuité v Telči

I. Dějiny probačního domu v Telči (Josef Hrdlička, Jiří M. Havlík)

II. Jezuitská architektura a mobiliář v Telči a okolí

 • a. Kolej a sakrální prostory ve městě a blízkém okolí (Ondřej Hnilica)
 • b. K mobiliáři telčských kostelů (Anna Hamrlová, Adam Sekanina)
 • c. Po stopách drobné sakrální architektury (Petra Hnilicová)

III. Duchovní síť ve městě a okolí (Jarmila Hlaváčková, Hedvika Kuchařová, Kateřina Bobková-Valentová)             

B) Dům třetí probace v Telči a jeho obyvatelé

I. Třetí probace jako součást řádové formace (Petr Havlíček, SJ)

 • a. Misie otců třetí probace v Telči (Michaela Ramešová, Štěpán Valecký)

II. Hospodářské zázemí telčského jezuitského domu (Jarmila Hlaváčková)

III. Komunita telčské koleje (Kateřina Bobková-Valentová)

C) Řád ve službě městu a jeho obyvatelům

I. Řád ve službě městu a jeho obyvatelům

 • a. Kazatelé, zpovědníci, konversatoři, operáři (Jiří M. Havlík)
 • b. Liturgie a bohoslužebné předměty (Hedvika Kuchařová, Anna Hamrlová, Andrea Husseiniová)
 • c. Duchovní slavnosti a hudební provoz (Michaela Ramešová, Vladimír Maňas)
 • d. Náboženská bratrstva v Telči (Vladimír Maňas, Zdeněk Orlita)
 • e. Podoby mariánské úcty v Telči (Michaela Ramešová)

II. Vzdělávání

 • a. Výchova a vzdělávání mládeže (Kateřina Bobková-Valentová)
 • b. Jezuitské školské divadlo (Kateřina Bobková-Valentová)

III. Apatyka tělesná a duchovní

 • a. Telčská jezuitská lékárna a její vybavení (Anna Hamrlová)
 • b. Lékárníci a infirmáři (Markéta Holubová)
 • c. Duchovní pomoc v léčení a předcházení nemocem (Markéta Holubová, Kateřina Bobková-Valentová)

Katalog a

Katalog b

Katalog c

Summary

Ediční poznámka

Seznam zkratek

Prameny a literatura

Seznam vyobrazení

Jmenný rejstřík

Místní rejstřík