Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně / Silberne Altar in der Basilika Mariä Himmelfahrt in Altbrünn

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2011

Místo vydání:

Brno

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Brně

Jazyk:

česky, německy

Počet stran:

234

catalog Tištěná verze

450 Kč

Rozebráno

 

Stříbrný oltář z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, dílo augsburského zlatníka Johanna Georga Herkommera vytvořené v roce 1736, patří k nejvýznamnějším dokladům barokního zlatnictví a stříbrnictví. Na oltáři je instalován deskový obraz Svatotomské Madony – Perly Moravy, který brněnskému klášteru augustiniánů poustevníků u kostela svatého Tomáše podle místní tradice věnoval císař Karel IV. Svatotomská Madona je po staletí uctívanou ochránkyní města Brna a Moravy. Pro Perlu Moravy nechal při příležitosti korunovace obrazu zhotovit stříbrný oltář převor kláštera Andreas Zirkl.

V roce 1783 byl oltář s obrazem bez přerušení kultu přenesen z kostela svatého Tomáše do nynější baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Ta je součástí klášterního komplexu, v němž nalezli augustiniáni svůj nový domov.

V letech 2008–2010 byl oltář restaurován brněnskou firmou S.LUKAS, s.r.o. Při této příležitosti se s podporou Augustiniánského opatství na Starém Brně, Jihomoravského kraje, statutárního města Brna, Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Brně a S.LUKAS, s.r.o., uskutečnila dne 21.10.2010 v kapitulní síni opatství augustiniánů na Starém Brně odborná konference. Její bilancí je sborník, obsahující statě 12 autorů (M. Flodrová, M. Bartlová, L. Havlíková, J. Svobodová, H. Dvořáková, J. Severinová, K. Severin, Z. Kazlepka, B. Samek, D. Stehlíková, R. Levínská, M. Hložek), kteří se věnují historii vzniku oltáře, obrazu Madony Svatotomské, osobnosti převora Andrease Zirckla, baroknímu zlatnictví na Moravě a technikám restaurování oltáře.


Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat