Varhanářská dílna Fellerů z Libouchce

Podrobné informace

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Ústí nad Labem

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

160

ISBN:

978-80-85036-77-0

catalog Tištěná verze

260 Kč

skladem

Koupit

260 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ústí nad Labem

K hudebně historickým fenoménům donedávna opomíjené severozápadní oblasti českého příhraničí 19. století patří mimo jiné také působnost dvou generací varhanářské dílny Fellerů z Libouchce (Königswaldu), jejichž díla v různém stavu zachování dosud najdeme na kůrech řady severočeských kostelů. Publikace zahrnuje vedle životopisných medailonů otce a synů Fellrových také charakteristiku konstrukčních řešení nástrojů a jejich chronologicky řazený popis.

Obsah:

Úvod

 • Fellerové v dosavadní literatuře
 • Varhanářství severočeského příhraničí v období zrodu fellerovské dílny
 • Průřez životem a činností Franze Fellera staršího
 • Varhanní skříně Franze Fellera staršího
 • Vzdušnice, traktury a hrací stoly Franze Fellera staršího
 • Rejstříky, jejich píšťaly, ladění
 • Dochované severočeské nástroje Franze Fellera staršího
 • Bratři Fellerové a jejich varhanářská činnost
 • Varhanní skříně bratří Fellerů
 • Vzdušnice, traktury a hrací stoly bratří Fellerů
 • Rejstříky, jejich píšťaly, ladění
 • Dochované významnější severočeské nástroje bratří Fellerů

Závěr

Resumé

Seznam zkratek

Seznam literatury (výběr)

Rejstřík lokalit

Příloha