Kachlová kamna v jižních Čechách

Podrobné informace

Kategorie:

Sbírky a katalogy

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

400

ISBN:

978-80-85033-99-1

catalog Tištěná verze

650 Kč

Rozebráno

Uzavřená otopná zařízení se stala tradičním způsobem vytápění a zdrojem rovnoměrného sálavého tepla nejen v aristokratických sídlech, ale i ve městech a na vesnicích. Postupně se proměňovala v objekty uměleckého ztvárnění a reprezentace. Jejich architektura i výtvarné řešení podléhaly dobové estetice. V Jihočeském kraji se na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu dochovalo přibližně dvě stě padesát stojících kamen a několik desítek rozebraných celků uložených v depozitářích. Většina z nich nebyla nikdy publikována. Tato kniha je výsledkem čtyřleté spolupráce historiků umění, archeologa, kamnářů, restaurátorů kamen a archiváře v rámci projektu nazvaného Tradiční řemeslné technologie na záchranu kulturního dědictví a současný životní styl (DG18PO20VV030).

Kniha je rozdělena do čtyř částí. První blok představuje pokus o poznání historických kachlových kamen v jižních Čechách prostřednictvím archeologických nálezů, archivních dokladů i dochovaných kamen v prostorách jihočeských hradů a zámků ve správě NPÚ. V druhé části se autoři pokouší o shrnutí základních poznatků o technologii výroby, výtvarném i technickém řešení, slohovém ztvárnění a stavbě kachlových kamen v historii i v současnosti. Kniha přináší ukázky materiálových průzkumů kachlové produkce, ale i poznatky o metodách restaurování kachlových kamen. Technologická část je doplněna o dvě případové studie, které představují stavbu historicky poučených kachlových kamen. Katalog zahrnuje reprezentativní výběr 75 historických kachlových kamen v interiérech jihočeských hradů a zámků.

Obsah:

K historii

 • Středověké a renesanční kamnářství na jihu Čech ve světle archeologických nálezů (Jiří Havlice)
 • Kachlová kamna na jihočeských hradech a zámcích v průběhu staletí (Ludmila Ourodová-Hronková)
 • Kamnářství v pramenech schwarzenberské provenience (Michal Morawetz)
 • Delftské dlaždice a kamna ze zámku Hluboká (Ludmila Ourodová-Hronková)

K technologii

 • Ohniště v průběhu staletí (Vít Pešek, Libor Soukup)
 • Technologie výroby středověkého komorového kachle (Petr Volf)
 • Uměleckohistorické a technologické aspekty výroby kachlových kamen od renesance po 20. století (Ludmila Ourodová-Hronková, Jana Pešková)
 • Furnologie aneb hledání cesty k úspornému topení do počátku 19. století v soudobých vzornících (Martin Ebel)
 • Současné postupy výroby keramických kachlů a jejich využití při stavbě kachlových kamen (Jitka Pokorná)
 • Restaurování historických kachlových kamen (Radka Bukovjanová, Sylva Antony Čekalová)
 • Základní analytické metody v materiálových průzkumech kachlové produkce (Martin Hložek)

Případové studie

 • Nové repliky renesančních kachlových kamen na zámku Vimperk (Jitka Pokorná)
 • Kachlová kamna s pláštěm zhotoveným dle středověkých vzorů pro interiér kestřanské tvrze (Martin Pešek, Libor Soukup)

Výběrový katalog (Ludmila Ourodová-Hronková)


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat