Proměny zámeckého areálu Lemberk

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Sychrov

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy, polsky

Počet stran:

135

ISBN:

978-80-905871-9-9

catalog Tištěná verze

300 Kč

skladem

Koupit

300 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚPS na Sychrově

Kniha shrnuje historický rámec propojení šlechtických rodů Clamů a Gallasů, věnuje se hospodářským a stavitelským aktivitám na jednotlivých panstvích v oblasti severních Čech a tím dotváří představu o mimořádných počinech svých držitelů a předznamenává tak souvislosti se samotným lemberským areálem. Ten je pro knihu stěžejní, a pozornost je věnována jak samotnému zámku Lemberk, historii šlechtické rodiny Clam-Gallasů, tak i stavbám v okolí a areálu barokní zahrady.

Obsah:
 • Gallasové
 • Clam-Gallasové
 • Gallasovská a clam-gallasovská sídla
 • Státní zámek Lemberk – historie objektu
 • Bredovská zahrada
 • Hřbitovní kaple u zámku Lemberk
 • Drobné sakrální památky v nejbližším okolí zámku Lemberk
 • Soupis literatury a pramenů
 • Zusammenfassung
 • Summary
 • Streszczenie
Publikaci možno zakoupit též v pokladně státního zámku Lemberk.