Informace pro návštěvníky

Zámecký park je volně přístupný při respektování návštěvního řádu:

LEDEN AŽ DUBEN:

7:00 – 16:00

KVĚTEN:

7:00 – 18:00

ČERVEN AŽ SRPEN:

7:00 – 20:00

ZÁŘÍ:

7:00 – 18:00

ŘÍJEN AŽ PROSINEC:

7:00 – 16:00

V měsíci dubnu a říjnu je možné objednat prohlídku i od úterý do pátku, pro skupiny od 15 osob.

Vstupenky na všechny 3 okruhy je třeba zakoupit v centrální pokladně v hlavní budově zámku nebo on-line.

 

V expozicích není povoleno

  • Fotografování během prohlídek
  • Vstup s batohy a většími zavazadly – v prostoru zámku jsou uzamykatelné úložné boxy
  • Vstup se zvířaty

 

V expozici III. okruhu je povoleno

  • Fotografování bez blesku a pouze k soukromému využití bez možnosti publikování

 

Parkování

Parkoviště je 400 m od hlavního vstupu do zámku po silnici podél zámecké zdi.

Přístupnost

Návštěvníci s omezenou schopností pohybu

1. Rozsah přístupnosti památky – návštěvnických okruhů

Památka je pro vozíčkáře zcela přístupná pouze s doprovodem zajišťujícím nejčastěji vynesení a snesení do patra a z patra.

2. Doprava – železniční stanice s plošinou pro vozíčkáře 

Ano – zjistit si předem na internetové adrese ČD druh vlaku, který pojede

3. MHD – nízkopodlažní dopravní prostředky – ne

4. Přístup autem k památce – ano

5. Parkování – vyhrazená místa pro řidiče – návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace – ano

6. Přístupnost parkoviště – při přesunu z parkoviště k zámku není nutný doprovod

7. Přístup pro vozíčkáře na mechanickém vozíku, na elektrickém vozíku – pouze zámecký park

8. Možnost dobíjení baterie elektrického vozíku v areálu památky – ne

9. Informace pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace

    směrovky – ukazatele – značení bezbariérových tras:
    a) mapy, půdorysy (pevné, tištěné)
    b) informace o bezbariérovém přístupu v areálu památky v prodejně vstupenek
    c) vyznačení toalet – bezbariérově upravených - (bezbariérově neupravených)
    d) vyznačení parkování s vyhrazenými místy pro vozíčře
    e) zvýhodněné vstupné pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P
 

10. Toalety – bezbariérově přístupná toaleta upravená pro vozíčkáře

11. Umístění bezbariérové toalety – v přízemí památky

12. Přístupnost bezbariérové toalety – toaleta je přístupná pouze během prohlídek památky

13. Dostupnost bezbariérové toalety – toaleta je běžně přístupná, není uzamčena

14. Do kabinky WC se vstupuje z předsíňky / průjezdu – šířka dveří předsíňky / průjezdu 110 cm

15. Směr otevírání dveří do předsíňky / průjezdu – dovnitř

16. Výška kliky dveří do předsíňky / průjezdu – 105 cm

17. Madlo na dveřích do předsíňky / průjezdu – ne

18. Dveře předsíňky / průjezdu se otevírají – lehce

19. Rozměry předsíňky / průjezdu – 2,2 x 2,2 m

20. Možnost manipulace s vozíkem v předsíňce / průjezdu – omezení způsobené otevíráním dveří

21. Světlo v předsíňce / průjezdu se rozžíná – automaticky

22. Kabinka toalety – je uzavírací zevnitř – ano

23. Je možné v případě potřeby odjistit zámek zvenčí – ne

24. Je v kabince WC kabině nouzové signalizační zařízení – ne

25. Šířka dveří kabinky toalety – 85 cm

26. Směr otvírání dveří kabinky toalety – ven

27. Výška kliky dveří kabinky toalety – 105 cm

28. Madlo na dveřích kabinky toalety – ne

29. Dveře kabinky toalety se otevírají – lehce

30. Světlo v kabince se rozžíná –  automaticky

31. Rozmístění zařízení WC kabinky (viz fotografie)     

32. Šířka a hloubka manipulačního prostoru v kabince

      a) před WC mísou WC – 90 cm
      b) po stranách WC misi – 35 cm, 110 cm
      c) úhlopříčně k WC mise

33. Madla – ano (dvě; pevná)

34. Výška madel – 75 cm

35. Výška sedátka WC mísy – 45 cm

36. Výška vrchní hrany umývadla – 75 cm

37. Podjezdu pod umývadlo – nic nebrání

38. Vodovodní baterie – běžné vodovodní kohoutky

39. WC s pultem pro přebalení děti 0–3 let – ne

40. Přístupové cesty, komunikace, v areálu památky – stav a povrchy

rovný terén – sypané povrchy

41. Šířka komunikací v areálu památky – cca 1–2 osobní automobily

42. Umístění vstupů do zpřístupněných areálu památky, zpřístupněných objektů památky

      a) v rovině
      b) nájezdy (šikmé rampy – pevné, mobilní)
      c) po schodech (interiéry)

43. Vstupy do areálů a objektů památky – šířka dveří 80 až 130 cm – po otevření obou křídel dveří

44. Způsob otevírání vstupních dveří do areálu – objektu památky 

mechanický a dveře otevírá průvodce (jedno křídlo nebo obě křídla dveří

45. Mechanický způsob otevírání

      a) výška kliky – 105 cm
      b) madlo – ne
      c) dveře se otevírají  těžko
      d) směr otevírání dveří – dovnitř

46. Zvýšené prahy dveří do areálu – objektů památky – ano

47. Vstup do památky se dvěma křídly dveří – šířka prostoru na „průjezd“ při otevření obou křídel

48. Je možné, aby druhé křídlo otevřel doprovod?

      a)  ano – mimo interiér zámku (vstup do pokladny)
      b)  ne, provozovatel budovy vyžaduje, aby dveře otevíral personál

49. Prostor za dveřmi – bez překážek

50. Schody u vstupu do areálů a objektů památky

      a)  počet schodů – celkem v celém komplexu  cca. 35 
      b)  výška schodu – 15  cm
      c)  povrch schodů – kámen

51. Je u schodů zábradlí?

      a)  po jedné / po obou stranách schodiště – většinou ano
      b)  v celé délce schodiště

52. Je mezi posledním schodem schodiště a dveřmi do areálu, objektu památky volná plocha – ano (rozměr plochy)

53. Vede do objektů památky jiný vstup bez schodů? – ne

54. Do zámeckého parku vedou celkem tři brány, z toho dvě jsou bezbariérové (Orlí a Vozová brána)

55. Jsou tyto vchody běžně přístupné pro návštěvnickou veřejnost – ano

56. Když je otevření zapotřebí personálu památky, jakým způsobem je možné zajistit jeho pomoc?

      a)  ohlášení se předem (den, dny)
      b)  zvonek u vchodu do objektu památky

57. Interiéry památky – památka je: jednopatrová

58. Prohlídka zpřístupněné části památky (prohlídkové okruhy).

      a)  bezbariérová část prohlídky
      b)  bariérová část prohlídky

59. Bariéry v interiéru památky

      a)  1. a 2. prohlídkový okruh – 25 schodů s madly
      b)  3. prohlídkový okruh – 3 schody bez madel  

60. Povrchy v interiéru památky:

      a)  Jsou některé z komunikací v interiéru památky pokryté materiálem bránícím hladké                     manipulaci s vozíkem – ne
      b)  Jsou některé z komunikací v interiéru památky pokryté materiálem bránícím pohybu                      lidem s holí, nebo berlemi – ne
      c)  Jsou v interiéru památky povrchy (světlý koberec, historické parkety, dřevěné povrchy a                další…) na které není povolen vjezd s vozíkem – ne

61. Dveře v zpřístupněných částech památky – způsob otevírání.

      a)  mechanický
      b)  dveře otevírá průvodce (jedno křídlo dveří, obě křídla dveří)

62. Zvýšené prahy dveří v zpřístupněné části památky – ano

63. Výška zvýšených prahů: nejvyšší – 9 cm, nejnižší – 2 cm.

64. Pomůcky pro zpřístupnění památky vozíčkářům – památka je bezbariérově přístupná s doprovodem (vynesení mechanického vozíku do 1. patra)

65. Oddychová křesla na prohlídkové trase – ne

66. Sportovní kočárky pro děti – ne

67. Výtah – ne

68. Nájezdová plošina (rampa) dřevěná při vstupu do pokladny

      a) délka 1,5 m
      b) výška
      c) úhel 30°
      d) uchycení proti skluzu (uvolnění) plošiny – ano

69. Park – zahrada kolem památky – park je zcela přístupný bez pomoci doprovodu

70. Povrch pěšin parku – částečně pevný povrch, částečně povrch pokrytý sypkým materiálem

71. Zahradní a parkové stavby, pavilóny, skleníky, altány

      a) určené k návštěvě a prohlídce
      b) nepřístupné

72. Dostupnost zahradních a parkových staveb – bezbariérově přístupné

 

Návštěvníci s poruchami sluchu – nedoslýchaví a neslyšící

1. Výklad ve znakové řeči – ne

2. Tištěné průvodcovské texty – ano

3. Indukční smyčka – ne

 

Návštěvníci s poruchami zraku – slabozrací a nevidomí

1. Doteková expozice – ne, možné objednat speciální prohlídku

2. Texty v Braillově písmu – ne

3. Popisky v Braillově písmu s možností prohlídky exponátu hmatem – ne

 

Mentálně postižení návštěvníci

1. Výklad uzpůsobený pro skupinu mentálně postižených návštěvníků –                   ano

Zvířata

Přístup psů a zvířecích mazlíčků do areálu zámecké zahrady pouze na vodítku. Vstup do interiérů není povolen

Cyklisté

Jízda na kole není v zámecké zahradě povolena. Stojany na kola i pro skupinu jsou u pokladny zámku.

Pro děti

Přebalovací pult není k dispozici. Dětské hřiště sousedí s areálem zámku u Orlí brány.

Občerstvení

Stánek s občerstvením se nachází v zámecké zahradě. V červnu a září je otevřen o víkendech, v červenci a srpnu denně kromě pondělí. Otvírací doba se může lišit v závislosti na počasí.

V pokladně zámku jsou automaty na kávu, nealko nápoje a drobné občerstvení. V blízkosti zámku a na náměstí je několik restaurací.