Průzkumy památek I/2012

Podrobné informace

Kategorie:

Průzkumy památek

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

140

ISBN:

9-771212-148002

catalog Tištěná verze

200 Kč

poslední výtisky

Koupit

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. 
Obsah:

Úvodník

 • Jiří Varhaník: Průzkum a dokumentace v současné právní úpravě státní památkové péče

Studie

 • Robert Šimůnek: Smečno v pozdním středověku. Počátky rezidenčního města Bořitů z Martinic
 • Jindřich Záhorka, Pavel Zahradník: Zámek v Krásném Dvoře
 • Petr Macek: Klasicizující tendence a jejich místo v barokní architektuře
 • Martina Flekačová: Architektura a urbanismus Valašského Meziříčí ve 20. století

Materiálie

 • Jan Kypta, Jan Veselý: Obytná stavba v parkánu hradu Dívčího Kamene
 • Miloš Buroň, Jiří Slavík: „Patra jsou nezajímavá“. Výsledky operativního průzkumu a dokumentace domu čp. 41 na Velkém náměstí v Hradci Králové
 • Jiří Jaroš, Zdeňka Míchalová: Konstrukce krovu severní věže poutního kostela Narození Panny Marie ve Vranově u Brna
 • Jaroslav Panáček:K ikonografii augustiniánského kláštera v České Lípě

Metodické články

 • Pavel Zahradník, Vladislav Razím: Potřeba metodiky archivního (historického) průzkumu v rámci SHP
 • Jan Žižka: O metodice průzkumu hospodářských dvorů

Recenze

 • Jan Kypta: Roman Lavička – Robert Šimůnek, Městský farní kostel ve středověkých Čechách. Trhové Sviny 1280–1520
 • Petr Uličný: Jiří Kuthan – Jan Royt, Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů