Průzkumy památek I/2022

Podrobné informace

Kategorie:

Průzkumy památek

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

144

catalog Tištěná verze

200 Kč

poslední výtisky

Koupit

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče.
Obsah:

Úvodník

  • Ing. Tomáš Kyncl / Dendrochronologie a průzkumy staveb

Studie

  • Dalibor Prix, Zuzana Všetečková / Rytíři z Volfemberka jako donátoři na nástěnné malbě v kostele sv. Petra a Pavla v Borovsku
  • Jiří Adamovič, Kamil Podroužek / Provenience pískovcových kamenů použitých na stavbu kostela a zámku v Zahořanech
  • Josef Kyncl, Radek Ryšánek, Alena Tobolková / Dendrochronologie: Metoda OSM. Zkušenosti s použitím při průzkumu vybraných uměleckých památek ze dřeva
  • Michaela Ramešová, Michal Vopálenský, Ivana Kumpová, Jaroslav Valach / Průzkum obrazu korunované Panny Marie s Ježíškem z muzea v Telči a souvislosti jeho vzniku
  • Pavel Suchánek, Tereza Horáková, Hana Čobanová / Povrchové úpravy několika dřevěných barokních soch v Olomouci a na Svatém Kopečku ve světle archivních pramenů
  • Jarmila Hansová, Jiří Bloch / Takzvaný zámeček Ohrazenice čp. 128 v Ratibořských Horách  z přelomu 18. a 19. století. Příspěvek k poznání panského domu schwarzenberského horního rady
  • Martin Ebel / Kapucínské dřevěné podlahy v panském domě čp. 128 zvaném Ohrazenice v Ratibořských Horách

Materiálie

  • Alfréd Schubert / O nedoceněné součásti interiéru historických staveb. Původní keramické obklady

Recenze