Výzkum nemovitých památek v ČR. Metodika standardního stavebněhistorického průzkumu a metodika digitální a digitalizované fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče

Jednoletý výzkumný cíl byl vytvořen za jediným účelem – realizovat Metodiku standardního stavebněhistorického průzkumu a Metodiku digitální a digitalizované fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče.

Výsledky

J – Článek v odborném periodiku

ČEVONOVÁ, Jana 2014: Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích. Od počátků k polovině 20. století, Zprávy památkové péče 74, 5, 355–366. ISSN 1210-5538.

IŠA, František 2014: K lokalizaci zaniklé vsi Psáry (Psáře) pod Vyšehradem, Staletá Praha 30, 2, 48–64. ISSN 0231-6056.