III. Industriální dědictví

Výzkumná oblast Industriální dědictví je zaměřena na průmyslové obory a klíčové industriální lokality, které zůstaly dosud stranou systematické dokumentace a hodnocení z hlediska památkové péče. Obsahem výzkumu je rozvíjení oborových průzkumů jednotlivých industriálních odvětví, klíčových průmyslových aglomerací a oblastí včetně souvisejících vazeb a průzkumy zaměřené na regionální témata. Významnou součástí je revidování starších nedostatečných průzkumů za účelem zanesení nových poznatků do informačních systémů NPÚ a zpracování návrhů na prohlášení za kulturní památky.


Garant: Mgr. Michaela Ryšková


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti III. Industriální dědictví


Výsledky:

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

2023

BOROVCOVÁ, Alena et al. 2023: Průmyslové dědictví. Jihoseveroněmecká spojovací dráha  (Pardubicko-Liberecká dráha).

EISMANN, Šimon – CHMELENSKÝ, Jiří 2023: Památky elektrárenství v Čechách – doplnění Čech a archivní výzkum elektrárenství západních Čech.

KOLKA, Miroslav – VRABEC, Vladimír 2023: Sklářský průmysl borsko-šenovské oblasti. 

MAREN, Pavel – RYŠKOVÁ, Michaela 2023: Průmyslové dědictví. Lnářství, bavlnářství a hedvábnictví Šumperska a Jesenicka.

MAREN, Pavel et al. 2023: Průmyslové dědictví Ostravy – hutnictví. 


2022

EISMANN, Šimon – CHMELENSKÝ, Jiří 2022: Památky elektrárenství v Čechách. Doplnění západní a jižní Čechy. 

MAREN, Pavel – MATĚJ, Miloš – MRÁZKOVÁ, Magdalena 2022: Průmyslové dědictví města Ostravy – hornictví. 


2021

BOROVCOVÁ, Alena – DVOŘÁKOVÁ, Eva – MAREN, Pavel 2021: Kulturní dědictví železniční dopravy. Koněspřežná dráha Praha – Lány.

EISMANN, Šimon – CHMELENSKÝ, Jiří 2021: Památky elektrárenství v Čechách, etapa východní Čechy.


2020

ČÁNI, Ján 2020: Sklárny středních Čech.

EISMANN, Šimon – CHMELENSKÝ, Jiří 2020: Památky elektrárenství v Čechách, II. etapa. 

SKLENÁŘ, Karel 2020: Cukrovary ve Zlínském kraji.


2019

CHMELENSKÝ, Petr 2019: Elektrárny v severozápadních Čechách.

 

B – odborná kniha

2023

BOROVCOVÁ, Alena 2023: Industrial Heritage. The South-North German Connecting Railway (The Pardubice-Liberec Line). Ostrava: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88240-35-8.

BOROVCOVÁ, Alena 2023: Průmyslové dědictví. Jihoseveroněmecká spojovací dráha (Pardubicko-liberecká dráha). Ostrava: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88240-31-0. 

KOLKA, Miroslav 2023: Industrial Heritage. Glassmaking in Bor-Šenov Area. Liberec: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87810-51-4.


2022

KOLKA, Miroslav 2022: Průmyslové dědictví. Sklářství borsko-šenovské oblasti. Liberec: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87810-48-4.

MATĚJ, Miloš 2022: Ostrava’s Industrial Heritage. Ostrava: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88240-30-3. 


2021

RYŠKOVÁ, Michaela – DUBSKÁ, Pavla – MERTOVÁ, Petra 2021: Průmyslové dědictví. Lnářství, bavlnářství a hedvábnictví Šumperska a Jesenicka. Ostrava: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88240-25-9. 

RYŠKOVÁ, Michaela – DUBSKÁ, Pavla – MERTOVÁ, Petra 2021: The Linen, Cotton and Silk Industries in the Šumperk and Jeseník Regions. Ostrava: Národní památkový ústav. ISBN 9978-80-88240-27-3.


2019

BOROVCOVÁ, Alena 2019: Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda. Ostrava: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88240-17-4. 

MATĚJ, Miloš 2019: Průmyslové dědictví města Ostravy. Ostrava: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-8824-16-7.