Za pověstmi Českého ráje - nedělní pohádková dopoledne

Červenec a srpen pravidelně každou neděli.

10:15 a 10:45 dětské prohlídky zámku s průvodkyní v dobovém kostýmu s vyprávěním pověsti "O dvou zakletých rytířích"

11:30 loutkové představení v salla terreně v zahradě zámku 

Z kapacitních důvodů doporučujeme rezervaci dětské prohlídky pro děti a maximálně jednoho dospělého jako doprovod.

 

2. 7. "Vodníčku, vrať se" - Divadlo z půdy

9. 7. "O holčičce, která zlobila" - divadlo Kasperle

16. 7. "Čert to vzal" - divadlo Čmukaři

23. 7. "Sněhurka a trpaslíci" - divadlo Maminy

30. 7. "Malý, hubený a jednooký" - loutkoherec Ruda Hancvencl

6. 8. "O slepičce Kropenaté" - divadlo Na židli

13. 8. "Znáte Kačenku?" - loutkoherec Jirka Polehňa

20. 8. "Robinson" - Ruda Hancvencl

27. 8. "Kašpárek chodí pěšky" - divadlo Čmukaři

 

vstupenky na dětské prohlídky