Je libo zmrzlinu nebo sorbet?

Zmrzlina jako produkt raně novověké alchymie

Málokdo si dnes uvědomuje, jak těžké bylo chladit či dokonce mrazit potraviny v době před objevem plynové a později elektrické chladničky a mrazničky. A přitom proces chlazení byl jedním z produktů pokusů raně novověké alchymie 16. století.

Historie chlazených pochoutek je ale mnohem starší a sahá do starověku a možná i do pravěku, kdy vložení kousku ledu do úst v horkém dni mohlo přinášet našim předkům překvapivé potěšení.

Ve starověku je už znám pojem sherbet, který označuje chlazené nápoje vyrobené z horského sněhu nebo rozdrceného ledu ochucené citrónovou či jinou ovocnou šťávou a samozřejmě cukrem.

Tam někde leží prapočátek i dnes oblíbených sorbetů a zmrzlin.

Dozvíte se tajemství mražení zmrzlin a sorbetů od 16.-17. století, představíme Vám historii způsobu jejich výroby a způsobů servírování, řeč bude o speciálních druzích zmrzlin – např. dřišťálové, parmazánové i třeba okurkové, poukážeme na místo zmrzlin na šlechtickém stole a samozřejmě zmrzliny a sorbety, o kterých budeme mluvit, budete moci i ochutnat.

Přednáší Mgr. Milan Svoboda, Ústav etnologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

online prodej vstupenek