Průzkumy památek I/2019

Podrobné informace

Kategorie:

Průzkumy památek

Rok vydání:

2019

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

153

catalog Tištěná verze

200 Kč

skladem

Koupit

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče.
Obsah:

Úvodník

 • Zdeněk Vácha / Průzkumy památek po více než jeden a půl století

Studie

 • Jan Kypta, Filip Laval, Alena Nachtmannová, Zdeněk Neustupný, Jan Veselý / Demolice a novostavba aneb Vznik hradu Krakovce v 80. letech 14. století
 • Dalibor Prix / Středověký kostel sv. Erasma v Rohozné u Poličky
 • Vladimír Růžek, Tomáš Čechák, Tomáš Trojek, Hana Bártová, Radka Šefců / Rentgenfluorescenční analýza pigmentů výmalby erbů ve znakovém sále Karla IV. na hradě Laufu u Norimberka
 • Kryštof Loub / Nové poznatky o tvorbě a životě pražského sochaře Petra Prachnera (1744–1807)
 • Daniel Lyčka / Kolonáda Reistna, Rendez‑vous a lovecké zámečky Pohansko a Lány Vznik a význam Hardtmuthových staveb v Lednicko­‑valtickém areálu

Materiálie

 • Matěj Kruntorád / Výsledky průzkumů fasád bývalého minoritského kláštera ve Znojmě
 • Jakub Chaloupka, Petr Růžička / Nálezy geometrických graffiti na omítkách zámku v Sokolově
 • Alena Bohdalková / Dvě neznámé barokní kresby ze sbírek Slezského zemského muzea v Opavě
 • Karel Foud, Stanislav Plešmíd / Roubený dům severního Plzeňska – nové poznatky z terénu
 • Josef Červinka, Zuzana Křenková, Vladislava Říhová / Laminátová socha Rychlost ve světle komplexního restaurátorského průzkumu