Průzkumy památek I/2014

Podrobné informace

Kategorie:

Průzkumy památek

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

160

catalog Tištěná verze

200 Kč

Nedostupné

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. 
Obsah:

Úvodník

 • Květa Křížová: Historické fondy hradů a zámků v České republice

Studie

 • Robert Šimůnek: Prospekty českých panství Sibylly Augusty Bádenské (1716)

 • Vladislav Razím: K stavebnímu vývoji a významu hradu Hasištejna

 • Jan Kypta, Milan Sýkora: Předhradí a předpolí hradu Hasištejna | Zemní fortifikace předsunuté bašty a stopy další zástavby

 • Kateřina Adamcová: Geneze a proměny mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů v období baroka v Čechách

Materiálie

 • Petra Matějovičová, Šárka Radostová: Slonovinová soška Madony z Olešnice – Přírůstky středověkého památkového fondu

 • Miroslav Kovář: Terakotový svorník z nepomuckého kláštera

 • Petra Dohnalová, Miroslav Navrátil: Nová zjištění k vývoji krovů kostela sv. Mikuláše v Pouzdřanech

 • Lenka Šabatová: Lovecký zámeček v Lednici – architektonická a funkční proměna voluptuární stavby

 • Michal Novotný: Kolonie Společnosti pro stavbu dělnických obydlí v Praze (Smíchov, Bubny)

 • Adéla Dorňáková: Obchodní domy Baťa v Praze

Recenze

 • Ivan Minář: Jan Kuča, Venkovské stavby na jižním Podhorácku

 • Alena Nachtmannová: Lenka Vaňková – Veronika Pilná: Metodika datování a interpretace potrétů 16.–18. století pomocí historické módy

 • Pavel Kroupa: Johann Josef Böker – Anne-Christine Brehm – Julian Hanschke – Jean-Sébastien Sauvé, Architektur der Gotik Rheinlande. Ein Bestandskatalog der mittelalterlichen Architekturzeichnungen mit einem Beitrag von Peter Völkle über die Zeichentechnik der Gotik