Průzkumy památek II/2013

Podrobné informace

Kategorie:

Průzkumy památek

Rok vydání:

2013

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

216

catalog Tištěná verze

200 Kč

Nedostupné

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

 

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. 
Obsah:

Úvodník

 • Vladislav Razím: 20 let časopisu Průzkumy památek

Studie

 • Jan Kypta, Alena Nachtmannová, Jan Veselý: Románské jádro a renesanční přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Obděnicích na Sedlčansku
 • Stavební a historický vývoj kostela, jeho hodnota.
 • Jan Žižka: Brány vrchnostenských dvorů v Čechách od 16. do počátku 20. století
 • Průzkum hospodářského dvora, intaktně dochovaná brána z renesanční výstavby a zamyšlení nad podobou bran velkých hospodářských dvorů v Čechách.
 • Jiří Škabrada: Předpecní jámy ve venkovských domech v Čechách od 2. pol. 18. do 1. pol. 20. století
 • Studie se zabývá výskytem těchto útvarů v průběhu zhruba posledních tří staletí, kdy je již k dispozici větší množství věrohodného dokumentačního materiálu.
 • Zuzana Vařeková: Mravín u Vysokého Mýta – průzkum vesnických staveb
 • Plošný průzkum vesnice Mravín byl zpracován především kvůli dochovanému urbanismu.
 • Daniel Šnejd: Nové poznatky o rozšíření špýcharového domu na Českokrumlovsku
 • Výskyt špýcharového domu v nejvýchodnější části šumavského podhůří.

Materiálie

 • Eva Vyletová: Pozdně renesanční dům čp. 98 v Brandýse nad Labem
 • Radim Vrla: Hrad Brumov – nové poznatky a úvahy o stavebním vývoji ve 13.–16.století
 • Jiří Slavík: Náchodský kostel sv. Vavřince – poznatky z obnovy interiéru.
 • Ondřej Belšík: Pozdně barokní krov kostela sv. Vavřince ve Výšovicích
 • Šárka Radostová: Přírůstky středověkého fondu kulturních památek v roce 2013: Panna Marie Bolestná z pražského majetku a sv. Anna s Pannou Marií z Ostravy
 • Dvě nově objevené středověké polychromované dřevořezby.

Recenze

 • Ladislav Holík: Martin Musílek a kol., Havelské Město pražské ve středověku. Historie – archeologie – stavební historie
 • Vladislav Razím: Adel, Burg und Herrschaft an der „Grenze“: Österreich und Böhmen
 • Karel Kibic ml.: Martin Gaži – Jarmila Hansová, Svatyně na okrajích měst, Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech

Z odborného tisku

 • Zdeněk Dragoun, Jakub Drozda, Linda Hajžmanová, Václava Horčáková, Blanka Kynčlová, Gerda Lorencová, Hana Martinková, Irena Nováková, Zdeňka Prokopová, Jiří Slavík, Zuzana Stádníková, Vanda Svobodová, Regina Sypecká, Zuzana Šonská, Zuzana Vařeková: Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2012
 • Lukáš Hyťha, Hana Martinková: Bibliografický rejstřík časopisu Průzkumy památek, ročník 1–20, 1994–2013