Průzkumy památek II/2014

Podrobné informace

Kategorie:

Průzkumy památek

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

232

catalog Tištěná verze

200 Kč

poslední výtisky

Koupit

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

 

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. 
Obsah:
Úvodník
 • Jindřich Noll: Památky 19. a 20. století, jejich ochrana a průzkumy
Studie
 • Daniel Kovář, Jan Kypta, Jaroslav Šulc: Architektura jako výraz sociálního vzestupu
  Příklady z venkovského prostředí sklonku středověku a počátku novověku
 • Petr Uličný: Valdštejnský palác v Praze. Revidované dějiny, nové souvislosti
 • Eva Vyletová: Roubené městské domy 17. století v Bělé pod Bezdězem
 • Danuška Kouřilová: Komplex stavení hospodářsko-provozního charakteru tzv. Červený zámek v Hradci nad Moravicí
  Geneze architektonického záměru a vývoj stavební formy v procesu realizace
Materiálie
 • Petr Freiwillig: Vodní obilní a hořčičný mlýn v Dětřichovci
  Příspěvek ke vztahu stavebního a technologického vývoje vodních mlýnů
 • Jiří Havlice, Libor Kodýdek, Daniel Šnejd: Středověké jádro domu zemědělské usedlosti čp. 1 V Mirkovicích
  Výsledky hloubkového výzkumu
 • Karel Foud: Usedlost čp. 46 v Líšině
  Příspěvek k poznání stavební výbavy selského dvora na jižním Plzeňsku
 • Jiří Švec, Zuzana Vařeková: Charakter a proměna vesnické zástavby v 19. století na příkladu Hrušové u Vysokého Mýta
 • Jan Hanzlík, Alena Sellnerová, Hana Veselá: Vývoj plužiny v Merbolticích od 17. století
Recenze
 • Pavel Kroupa: Ludwig der Bayer wir sind Kaiser!, (Hrsg. Peter Wolf, Evamaria Brockhoff, Elisabeth Handle-Schubert, Andreas Th.Jell, Barbara Six)
 • Jiří Varhaník: Bořivoj Nechvátal – František Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku
Z odborného tisku
 • Dita Roubíčková: Průzkumy Památek v odborném tisku za rok 2013