Přes Klokočku do Bakova

Trasa vede z náměstí po červené značce přes Klášter Hradiště, kde se nachází pozůstatky středověkého cisterciáckého kláštera, zničeného husity. V bývalém areálu kláštera dnes stojí pivovar.

Cesta pokračuje přes Maníkovice na Klokočku. Zde stojí kaple sv. Stapina, postavená nad pramenem, který je považovaný za léčivý. Kapli nechala vystavět v letech 1724-1730 Marie Markéta hraběnka z Valdštejna. Někdy se kapli říká sv. Prokopa.

Dále do Bakova je možné projít část naučné stezky Klokočským lesem.