Hradozámecká noc

Campanllo historický tanec

Hradozámecká noc se zaměří na Albrechta a Maxmiliána z Valdštejna a jejich manželky a příbuzné z rodu Harrachů. Připraveny jsou večerní oživené prohlídky, historická módní přehlídka, dobové tance, loutkové divadelní představení nebo večerní nasvícení zámku.

Historická módní přehlídka ukáže, jaké bylo odívání od 17. do 19. století. 

Večerní prohlídky mají podtitul "Je rok 1634, několik měsíců po smrti Albrechta z Valdštejna...". Scénky ukáží, že vdova Isabella z Harrachu ani majitel mnichovohradišťského panství Maxmilián z Valdštejna s chotí Kateřinou z Harrachu to vůbec neměli jednoduché.

Po celý den budou na prohlídkách II. okruhu "Divadlo a Svatá aliance" prezentovány historické spisy spojené s kardinálem Arnoštem z Harrachu, švagrem Albrechta z Valdštejna. Jeho převzaté paměti doplní rukopisné zprávy z jednání u císařského soudu. 

Program:

14:00 - 20:00 ukázky dobových tanců v sala terreně - soubory historického tance Mariane a Campanello

15:00 loutkové divadelní představení v sala terreně - pohádka "Kašpárek chodí pěšky" v podání divadla Čmukaři

18:00 módní přehlídka historického odívání v zámecké konírně - "Móda v průběhu staletí" - soubor historického tance Campanello

19:15, 20:00, 20:45 a 21:30 oživené večerní prohlídky zámku - "Je rok 1634, několik měsíců po smrti Albrechta z Valdštejna..."

20:00 - 22:00 ukázky dobových tanců v sala terreně - soubor historického tance Campanello

Na módní přehlídku a večerní prohlídky doporučujeme koupit si vstupenky online.

online prodej vstupenek

Změna programu vyhrazena.