Kategorie okruhů a vstupného

 

Prohlídkové okruhy a jejich kategorie

1) základní okruh — je běžný okruh, který objekt nabízí pro většinu kategorií návštěvníků a jenž je přístupný po větší část sezony.

2) výběrový okruh — má určitou exkluzivitu, či náročnost, využívá se i tehdy, když jde o kombinaci více základních okruhů spojených dohromady.

3) individuální okruh — jde o individuální prohlídku expozic nebo částí památky, pro něž jinak existuje možnost absolvovat pravidelnou prohlídku s průvodcem (např. individuální prohlídky zahrad, nádvoří, skleníků, věže, divadel, kočárovny atd.).

4) mimořádný okruh — od prvních tří kategorií se odlišuje přidanou hodnotou ve formě nebo v obsahu: jeho součástí je aktivita, která není standardně poskytována na základním, výběrovém nebo individuálním okruhu (tedy prohlídky noční, divadelní, s hudebním vystoupením, s kastelánem, kostýmované; lze použít i pro prohlídky upravené kvůli omezenému provozu při opravách, filmování atd., pokud trasa vede jinudy a za jinou cenu, než na základním a výběrovém, případně individuálním okruhu). Mimořádné okruhy jsou takové, které nemá památkový objekt ve stálé nabídce.

 

Kategorie vstupného

1) Pro prohlídkové okruhy jsou stanoveny tyto kategorie vstupného: základní a snížené. Dále je poskytován vstup zdarma vybraným skupinám návštěvníků.

2) Pro základní, výběrové a individuální okruhy je povinně stanoveno základní a snížené vstupné.

3) Pro individuální okruh může být stanoveno jednotné vstupné na osobu stejné pro všechny kategorie vstupného. Z tohoto vstupného nelze poskytovat žádnou další slevu.

4) Průvodci ZTP/P, pokud doprovázejí ZTP/P, a děti do 6 let mají nárok na vstup zdarma a to i na prohlídkové okruhy mimo návštěvní dobu objektu.

5) Základní vstupné se stanovuje na každý prohlídkový okruh v celých desítkách korun a z něj je pro daný prohlídkový okruh dopočítána cena ostatních kategorií vstupného.

6) Stanovuje se rozdílné vstupné v návštěvní době objektu a mimo návštěvní dobu objektu.

7) Ustanovení 1 až 6 nemusejí být dodržena u mimořádných prohlídkových okruhů.

8) Při stanovení vstupného nesmí docházet k spojování slev.

Snížené vstupné

1) Snížené vstupné na základní, výběrový a individuální prohlídkový okruh činí 80 % a 50 % ceny základního vstupného s matematickým zaokrouhlením (nahoru a dolů) na celé desítky korun.

2) Snížené vstupné je poskytováno:

 • 50 % dětem od 6 do 17 let, tzn. dané ročníky 2003–2014
 • 80 % mládež 18–24 (resp. do 25 let), tzn. dané ročníky 1996–2002
 • 80 % seniorům po dovršení 65 let věku; tzn. dané ročníky 1900–1955
 • 80 % držitelům průkazu ZTP a ZTP/P – dospělí (po dovršení 18 let věku);

3) Oficiální uznané vzory slevových karet jsou uvedeny v záložce „Slevy nebo vstup zdarma“ na těchto www.

Vstup zdarma

Jeden vstup zdarma je poskytován těmto osobám, pokud netvoří organizovanou skupinu:

 • dětem do dovršení 6 let věku; tzn. dané ročníky 2015–2021
 • držitelům průkazu ZTP do dovršení 18 let věku, ZTP/P a průvodcům ZTP/P;
 • držitelům platné karty ICOMOS a Národní muzeum
 • pedagogickému doprovodu školních skupin a dozoru organizovaných skupin dětí v počtu jedné osoby doprovodu na jednu skupinu 15 osob;
 • držitelům zaměstnaneckých průkazů Národního památkového ústavu, a to v počtu jeden držitel zaměstnaneckého průkazu +tři osoby
 • držitelům průkazu "Můj člověk" Národního památkového ústavu;
 • držitelům tzv. volných vstupenek vydávaných výhradně generálním ředitelstvím NPÚ;
 • novinářům na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy příslušného památkového objektu;
 • v jednotlivých výjimečných případech rozhodne o poskytnutí vstupu zdarma ředitel ÚPS nebo ÚOP.

Skupinové vstupné pro osoby se vstupem zdarma

Zájezdy osob se vstupem zdarma vždy obdrží hromadnou vstupenku, vstupenky nelze vydávat jednotlivě.

Vstupné mimo návštěvní dobu objektu

1) Vstupné mimo návštěvní dobu objektu je stanoveno jako dvojnásobné základní vstupné pro daný prohlídkový okruh v návštěvní době objektu.

2) Průvodci ZTP/P, pokud doprovázejí ZTP/P, a děti do 6 let mají nárok na vstup zdarma na prohlídkové okruhy i mimo návštěvní dobu objektu. Držitelé průkazu ZTP do dovršení 18 let věku a ZTP/P mají nárok na snížené vstupné i mimo návštěvní dobu objektu.