Kategorie okruhů a vstupného

 

Prohlídkové okruhy a jejich kategorie

1) základní okruh – je běžný okruh, který objekt nabízí pro většinu kategorií návštěvníků a jenž je přístupný po větší část sezony.

2) výběrový okruh – má určitou exkluzivitu, či náročnost, využívá se i tehdy, když jde o kombinaci více základních okruhů spojených dohromady.

3) individuální okruh – jde o individuální prohlídku expozic nebo částí památky, pro něž jinak existuje možnost absolvovat pravidelnou prohlídku s průvodcem (např. individuální prohlídky zahrad, nádvoří, skleníků, věže, divadel, kočárovny atd.).

4) mimořádný okruh – od prvních tří kategorií se odlišuje přidanou hodnotou ve formě nebo v obsahu: jeho součástí je aktivita, která není standardně poskytována na základním, výběrovém nebo individuálním okruhu (tedy prohlídky noční, divadelní, s hudebním vystoupením, s kastelánem, kostýmované; lze použít i pro prohlídky upravené kvůli omezenému provozu při opravách, filmování atd., pokud trasa vede jinudy a za jinou cenu, než na základním a výběrovém, případně individuálním okruhu). Mimořádné okruhy jsou takové, které nemá památkový objekt ve stálé nabídce.

 

Kategorie vstupného

1) Pro prohlídkové okruhy jsou stanoveny tyto kategorie vstupného: základní, snížené, rodinné a skupinové vstupné 15+. Dále je poskytován vstup zdarma vybraným skupinám návštěvníků

2) Pro základní, výběrové a individuální okruhy je povinně stanoveno základní, snížené a rodinné vstupné.

3) Pro individuální okruh může být stanoveno jednotné vstupné na osobu stejné pro všechny kategorie vstupného. Z tohoto vstupného nelze poskytovat žádnou další slevu.

4) Průvodci ZTP/P, pokud doprovázejí ZTP/P, a děti do 6 let mají nárok na vstup zdarma a to i na prohlídkové okruhy mimo návštěvní dobu objektu.

5) Základní vstupné se stanovuje na každý prohlídkový okruh v celých desítkách korun a z něj je pro daný prohlídkový okruh dopočítána cena ostatních kategorií vstupného.

6) Snížené vstupné se pro daný prohlídkový okruh stanovuje vždy pouze jedno.

7) Stanovuje se rozdílné vstupné v návštěvní době objektu a mimo návštěvní dobu objektu.

8) Pokud památkový objekt na daném prohlídkovém okruhu poskytuje vstupné se službou cizojazyčného výkladu je povinností stanovit toto vstupné u každé poskytované kategorie vstupného na daném prohlídkovém okruhu.

9) Ustanovení 1 až 8 nemusejí být dodržena u mimořádných prohlídkových okruhů.

10) Při stanovení vstupného nesmí docházet k spojování slev.

Snížené vstupné

1) Snížené vstupné na základní, výběrový a individuální prohlídkový okruh činí 70 % ceny základního vstupného s matematickým zaokrouhlením (nahoru a dolů) na celé desítky korun.

2) Snížené vstupné je poskytováno:

* dětem od 6 do 15 let, tzn. ode dne narozenin uvedeného věku do dne narozenin uvedeného věku;

* držitelům platné karty ISIC, ITIC, EYCA nebo EUROBEDS;

* seniorům po dovršení 65 let věku;

* držitelům průkazu ZTP – dospělí (po dovršení 18 let věku);

3) Oficiální uznané vzory slevových karet jsou uvedeny v záložce „Slevy nebo vstup zdarma“ na těchto www.

Rodinné vstupné

1) Rodinné vstupné lze uplatnit pro skupinu dvou dospělých a nejvýše tří dětí do 15 let.

2) Výše rodinného vstupného je stanovena součtem, a to takto: 2x základní vstupné plus 1x snížené vstupné pro daný prohlídkový okruh.

Skupinové vstupné 15+

1) Pro předem nahlášené organizované skupiny 15 a více osob je stanoveno skupinové vstupné 15+.

2) Skupinové vstupné 15+ je určeno slevou ve výši 15 % ze základního vstupného na osobu a na daný prohlídkový okruh.

3) Skupinové vstupné 15+ se počítá vždy na osobu a každá osoba ve skupině zaplatí jednotnou cenu skupinového vstupného na daný prohlídkový okruh.

4) Skupinové vstupné je možné požadovat pouze na hromadnou vstupenku, nikoli tedy v případě, kdy si členové skupiny kupují vstupenky jednotlivě.

5) Pokud prohlídkový okruh nemá kapacitu minimálně 15 osob, skupinové vstupné 15+ se neposkytne.

Vstup zdarma

1 vstup zdarma je poskytován těmto osobám, pokud netvoří organizovanou skupinu:

* dětem do dovršení 6 let věku;

* držitelům průkazu ZTP do dovršení 18 let věku, ZTP/P a průvodcům ZTP/P;

* držitelům platné karty ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií České republiky;

* pedagogickému doprovodu školních skupin a dozoru organizovaných skupin dětí v maximálním počtu 2 osoby doprovodu na jednu skupinu;

* držitelům zaměstnaneckých průkazů Národního památkového ústavu a jejich rodinným příslušníkům, a to v počtu 1 držitel zaměstnaneckého průkazu plus maximálně 3 rodinní příslušníci;

* držitelům průkazu bývalého zaměstnance Národního památkového ústavu;

*držitelům tzv. volných vstupenek vydávaných výhradně generálním ředitelstvím NPÚ;

* novinářům na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy příslušného památkového objektu;

* účastníkům věrnostního programu je poskytován jednorázově šestý vstup zdarma, pokud na něj získají nárok splněním podmínek věrnostního programu;

* v jednotlivých výjimečných případech rozhodne o poskytnutí vstupu zdarma ředitel ÚPS nebo ÚOP.

 

Skupinové vstupné pro osoby se vstupem zdarma

1) Pro organizované skupiny osob se vstupem zdarma vyjmenované v bodě Vstup zdarma se počítá jednotné vstupné 20 Kč na osobu na daný prohlídkový okruh.

2) Pedagogický doprovod školních skupin a dozor organizovaných skupin dětí v maximálním počtu 2 osoby doprovodu na jednu skupinu, má vstup zdarma dle bodu Vstup zdarma.

3) Skupinové vstupné se počítá vždy na osobu a každá osoba ve skupině zaplatí jednotné vstupné 20 Kč.

4) Zájezdy osob se vstupem zdarma vždy obdrží hromadnou vstupenku, vstupenky nelze vydávat jednotlivě.

 

Vstupné mimo návštěvní dobu objektu

1) Vstupné mimo návštěvní dobu objektu je stanoveno jako dvojnásobné základní vstupné pro daný prohlídkový okruh v návštěvní době objektu.

2) Mimo návštěvní dobu objektu se poskytuje pouze základní a snížené vstupné.

3) Průvodci ZTP/P, pokud doprovázejí ZTP/P, a děti do 6 let mají nárok na vstup zdarma na prohlídkové okruhy i mimo návštěvní dobu objektu. Držitelé průkazu ZTP do dovršení 18 let věku a ZTP/P mají nárok na snížené vstupné i mimo návštěvní dobu objektu.

 

Vstupné se službou cizojazyčného výkladu

1) Vstupné se službou cizojazyčného výkladu se stanoví jako příplatek k dané kategorii vstupného ve výši 75 % až 100 % z tohoto vstupného pro daný prohlídkový okruh s matematickým zaokrouhlením (nahoru a dolů) na celé desítky korun.