Co je nového na zámku Mnichovo Hradiště

Co je nového na zámku Mnichovo Hradiště

Státní zámek Mnichovo Hradiště v roce 2017

 

Zámek Mnichovo Hradiště je jedním ze sbírkově nejbohatších státních zámků pod správou Národního památkového ústavu v České republice a především se zde nachází kmenové sbírky rodu Valdštejnů.  Rod Valdštejnů zde působil od roku 1622, kdy jej po konfiskacích majetku Václava Budovce z Budova - věhlasného protestantského šlechtice koupil slavný vojevůdce třicetileté války Albrecht z Valdštejna a zámek patřil jeho rodu až do roku 1946. Po tzv. Benešových dekretech v roce 1946 byl zámek zkonfiskován a je až do dnešních dnů státním majetkem pod správou Národního památkového ústavu.

 

Dlouhodobě zde pokračují projekty z minulých let.

V prvé řadě probíhá digitalizace sbírek a jejich inventarizace, což je dlouhodobý a velmi náročný projekt, který zpracovává odborný popis a digitální fotografickou dokumentaci jednotlivých sbírkových předmětů, kterých se na zámku nachází cca 40 000 ks. Digitalizace fotodokumentace sbírek a jejich kontrola v novém evidenčním programu byla dokončena koncem loňského roku a pokračuje dále odborné popisování sbírkových předmětů, digitální fotodokumentace a kontrola knihovních svazků zámecké knihovny, která čítá cca 20 000 svazků. Výstupem tohoto projektu bude badatelsky přístupný program pro státní sbírky v majetku Národního památkového ústavu.

 

V druhé řadě pokračuje na zámku oprava zámecké ohradní zdi, kterou financuje Ministerstvo kultury společně s Národním památkovým ústavem. Byla již dokončena 1.etapa od Orlické brány k budově jízdárny a pokračuje se 2.etapou od budovy jízdárny pod hlavní zámeckou budovou ke křižovatce ulice Zámecké a V Lípách.  Stavba ohradní zdi zasahuje do provozu zámeckého parku a vyžaduje shovívavost návštěvníků s větším stavebním provozem v areálu zámku, souvisícím i s cestami, které budou ošetřeny po dokončení stavby na konci letošní sezóny.

 

Dalším projektem byla obnova a restaurování kamen v 2.návštěvnickém okruhu v loveckém salónu s modelem zámku Mnichovo Hradiště v koruně kamen. Restaurování je velmi zdařilé a model zámku po restaurování odhalil zajímavé souvislosti. Díky stříškám, zbudovaným při příležitosti setkání panovníků sv.Aliance v roce 1833 nad hlavními vstupními dveřmi do zámku, které se také objevují na modelu v koruně kamen je identifikace mnichovohradišťské zámecké budovy zcela zřejmá. Model zámku je přenosný a byl využíván i jako dekorace na slavnostně prostřených stolech, pravděpodobně i při příležitosti návštěvy panovníků sv. Aliance v roce 1833. Instalace celé místnosti loveckého salónu 2.návštěvnického okruhu i s kamny je připravena na novou návštěvnickou sezónu 2017.

 

V průběhu návštěvnické sezóny jsou opravovány vstupní zámecké dveře a pokračujeme postupně dalšími třemi dveřmi v čele hlavního průčelí nádvoří zámku. Všechny dveře byly na konci května s předstihem velmi kvalitně dokončeny Firmou Eltro Šťastný z Mnichova Hradiště.

 

Letošní rok je v rámci Národního památkového ústavu vyhlášen „Rokem renesanční šlechty“, a proto

bude restaurována za 100 000 Kč z výstavního fondu NPÚ  renesanční kazeta z 16.století, vykládaná jantarem a slonovinovou řezbou, která pochází z doby Václava Budovce z Budova a Albrechta z Valdštejna. Nacházela se na trase v ložnici hraběnky v 1.návštěvnickém okruhu a byla již odvezena na restaurátorský průzkum, konzervaci. Kazeta bude vystavena v Praze, spolu s dalšími sbírkami, koncem roku na reprezentativní výstavě Národního památkového ústavu „Podoby a příběhy“v Praze. Zrestaurovaná kazeta bude k vidění na zámku v Mnichově Hradišti na 1.návštěvnickém okruhu v příštím roce 2018.

Součástí této výstavy budou také další 3 portréty a 1 rodokmen ze sbírek zámku Mnichovo Hradiště: nově identifikovaný portrét Zdeňka z Valdštejna moravského protestantského šlechtice a vzdáleného příbuzného mnichovohradišťských Valdštejnů, který byl dosud neznámým šlechticem, renesanční portrét jeho syna Hynka z Valdštejna, neurčený renesanční portrét údajného vévody Albrechta z Valdštejna a nejstarší rodokmen Valdštejnů z roku 1626.

 

V sezóně 2017 připravujeme na zámku tradiční kulturní program, který naleznete na těchto webových stránkách zámku Mnichovo Hradiště www.mnichovo-hradiste.cz pod kulturou a akcemi.

Dále pokračuje zdařilá celorepubliková soutěž NPÚ (Národního památkového ústavu) pro návštěvníky hradů a zámků „Klíč k památkám“ viz www.npu.cz, která umožňuje, při splnění soutěžních podmínek, návštěvníkům 6.vstup zdarma.

 

Věříme, že v  sezóně 2017 návštěvníky na státním zámku Mnichovo Hradiště všemi novinkami potěšíme.