Ohradní zeď státního zámku Mnichovo Hradiště

Dokončená I.etapa opravy Ohradní zdi zámku Mnichovo Hradiště

Národní památkový ústav - státní zámek Mnichovo Hradiště v roce 2017

Ohradní zámecká zeď

 

Na státním zámku Mnichovo Hradiště k 30.6. byla dokončena I. etapa opravy zámecké ohradní zdi, kterou financuje Ministerstvo kultury společně s Národním památkovým ústavem. V roce 2016 byla již dokončena 1.část I.etapy od Orlické brány k budově jízdárny a pokračuje se 2.částí I.etapy od budovy jízdárny pod hlavní zámeckou budovou ke křižovatce ulice Zámecké a V Lípách.  20.7.2017 proběhne kolaudace I. etapy stavby. V roce 2015 byla objednatelem, Národním památkovým ústavem v Praze-správcem zámku Mnichovo Hradiště, vysoutěžena firma  Loučka Pardubice s.r.o. specializovaná na stavbu historických staveb. Na řízení stavby se podílel tým odborných pracovníků, za investora Národního památkového ústavu Ing Jitka Fialová a kastelán Radovan Chmel, stavební dozor Ing Ivana Hatašová, dozor projektanta Ing Vít Mlázovský a Ing Filip Chmel, památkový dozor Mgr Jan Holeček, za firmu Loučka s.r.o  Ing Dědic. Stavba zdi byla z velké části postavena ručně, v některých místech byla pouze vyspravena a jinde byla zcela rozebrána a nahrazena novými pískovcovými kameny s využitím původních zdravých kamenů. Stavbu zdi vedl na zámku za firmu Loučka Pardubice s.r.o. stavbyvedoucí pan Kopp.

Při stavbě se objevili pouze drobné  archeologické vykopávky. Byla nalezena původní ohradní zeď kostelíka panny Marie se hřbitovem, který se nacházel na místě dnešní sochy Václava Budovce z Budova. Legenda o tajných průchodech a sklepeních na zámku se nepotvrdila, pod ohradní zdí byla nalezena pouze původní zámecká kanalizace.

Stavba ohradní zdi bude pokračovat v dalších letech II.etapou V ulici v Lípách a za zámkem, podle rozsahu získaných finančních prostředků a bude nadále zasahovat do provozu zámeckého parku a vyžaduje shovívavost návštěvníků s větším stavebním provozem v areálu zámku, souvisícím i s cestami, které budou ošetřeny po dokončení stavby.

 

Ohradní zeď byla velmi náročným a komplikovaným stavebním počinem, tedy takovou mini čínskou zdí zámku Mnichovo Hradiště, posuďte sami viz fotogalerie nebo při návštěvě zámku.