Lapidárium a demontáž a převoz sousoší sv. Jana Nepomuckého zpět do města Žebrák

Lapidárium a demontáž a převoz sousoší sv. Jana Nepomuckého zpět do města Žebrák

Lapidárium v kostele sv. Tří králů

(demontáž s převozem sochy sv. Jana Nepomuckého)

 

 

Kostel Tří králů a kaple sv.Anny, s hrobkou Albrechta z Valdštejna, výstavou o Albrechtovi z Valdštejna  a lapidáriem (galerií) pískovcových soch, jsou přístupné  veřejnosti  jako samostatný  návštěvnický okruh státního zámku Mnichovo Hradiště od roku 1981.

 Od roku 1968 do roku 1981 bylo navezeno do zrekonstruovaných prostor  kostela Tří králů a kaple sv. Anny z různých míst středních Čech okolo 40 pískovcových soch, které bylo nutné uložit z exteriéru do interiéru, aby se dochovaly, neboť byly ve velmi neutěšeném stavu. Sochy jsou do dnes v majetku měst, obcí a církve a jsou v lapidáriu vystaveny a tím i ošetřeny a deponovány. Nacházejí se zde sochy převážně světců z věhlasných dílen barokních sochařů jako např. Matyáše Brauna, Martina a Josefa Jelínka z Kosmonos a dalších.

Z města Mnichovo Hradiště je zde vystaveno několik originálů pískovcových soch, jako např. panna Maria s anděly z Mariánského sloupu na náměstí (na náměstí  se nachází replika), sloup se sv. Václavem, který byl původně na křižovatce v Sokolovské ulici, kaplička na sloupu u obce Veselá u Mnichova Hradiště (na místě  se nachází replika)a další. Všechny plastiky měly původně  barevný polychromovaný povrch, který nejen zdobil, ale i chránil pískovcový kámen a na zlaceném plášti originálu panny Marie z Mnichova Hradiště, vystavené v lapidáriu, je dodnes patrný.

 

V lapidáriu se nachází více soch, které jsou  v majetku města Mnichova Hradiště.  Vystavené byly již výše zmiňované originály, panna Maria s andílky, sloup sv. Václava, sloup s kapličkou ve Veselé, deponované, nevystavené originály dvou soch sv. Barbory a sv. Floriána ze sousoší sv. Jana Nepomuckého pod státním zámkem Mnichovo Hradiště. V roce 2014 byla z lapidária odvezena socha sv. Jana Nepomuckého, která je nyní zrestaurovaná a instalovaná městem Mnichovo Hradiště na původním  místě v obci Veselá u Mnichova Hradiště.

 

Jednou z plastik, která se v lapidáriu nacházela do 5.10.2018, bylo 6,5m vysoké sousoší sv. Jana Nepomuckého z roku 1727, původně umístěné na  Václavském náměstí v Praze, darované královským městem Praha v roce  1879 městu Žebráku u Berouna.  Sousoší  bylo v 70.letech 20.století ve velmi špatném stavu a po zrestaurování bylo převezeno do lapidária v kostele sv.Tří králů. Letos město Žebrák, po dlouholetém úsilí a rozhodnutí pro variantu instalace originálu a ne repliky , docílilo instalování sousoší zpět na původní místo. V podstavci sousoší se při jeho rozebírání 3.10.2018 našla kovová zaletovaná schránka, která byla otevřena  starostou města Žebrák, Mgr.Danielem Havlíkem, a jsou v ní uloženy dokumenty o věnování sousoší městem Prahou městu Žebrák v roce 1879. Tento dokument je dostupný  na webových stránkách města Žebrák pod kronikou města. Sousoší  bylo slavnostně odhaleno, za účasti známých  osobností  ve městě Žebrák 28.října 2018. Převoz sousoší na původní místo, jeho rozebrání a opětovné instalování, za nemalé práce restaurátorů a inovativní zbudování ochranného proskleného prostoru je velmi finančně a technicky náročné a jedná se o unikátní řešení města Žebráku.

 

Dosud se v jiných lokalitách na původní místa vracely repliky originálů, buď jako výdusky z umělého pískovce jako např. Mariánský sloup na náměstí v Mnichově Hradišti, který byl instalován v 80.letech 20.století městem Mnichovo Hradiště nebo jako tesaná replika např. socha sv.Anny před kostelem  sv. Tří králů v Mnichově Hradišti, která je v majetku státu, spravovaná Národním památkovým ústavem – správou státního zámku Mnichovo Hradiště.

Originál zrestaurované pískovcové sochy sv. Anny se nyní nachází v kapli sv. Anny u hlavního oltáře. Socha byla původně na podstavci před kostelem Tří králů a byla v roce 2013, za slavnostního odhalení senátorem PhDr. Jaromírem Jermářem, biskupem Mons. Janem Baxantem, ředitelem NPÚ Ing. arch. Vojtěchem Láskou a starostou města Arnoštem Vajzrem, nahrazena tesanou replikou v hodnotě více jak 1 mil.Kč. Finance na repliku získal Národní památkový ústav z dotace Středočeského kraje.

 

 

Expozice lapidária pískovcových soch v kostele sv. Tří králů a kapli sv. Anny v Mnichově Hradišti bude postupně proměňována podle dalších požadavků majitelů pískovcových soch, kteří jsou ve vzdálenějších lokalitách Středočeského kraje  a rádi by své originály umístili na původní místa. Do budoucna by se měly ve spolupráci s vlastníky, odvezené originály soch, nahrazovat  sochami z Mnichovohradišťského regionu.