Jak jsme přežili rok pandemie na státním zámku Mnichovo Hradiště, a co se chystá do budoucna.

Pandemie v loňském roce na státním zámku Mnichovo Hradiště, jako všude, ovlivnila v mnoha ohledech celkové dění, ale ne nadarmo se říká tomuto prostoru „Ostrov sv. Anny“, neboť proběhl velmi úspěšně projekt Národního památkového ústavu „Po stopách šlechtických rodů 2020 – Valdštejnové-Lvi ve službách císařů“ (Valdštejnský rok), za podpory Ministerstva kultury. Měli jsme, i za cenu, o 2 měsíce, pozdějšího otevření zámku, velmi vysokou návštěvnost a ve finančních výdělcích jsme předčili i roky minulé.

 

Pandemie v loňském roce na státním zámku Mnichovo Hradiště, jako všude, ovlivnila v mnoha ohledech celkové dění, ale ne nadarmo se říká tomuto prostoru „Ostrov sv. Anny“, neboť proběhl velmi úspěšně projekt Národního památkového ústavu „Po stopách šlechtických rodů 2020 – Valdštejnové-Lvi ve službách císařů“ (Valdštejnský rok), za podpory Ministerstva kultury. Měli jsme, i za cenu, o 2 měsíce, pozdějšího otevření zámku, velmi vysokou návštěvnost a ve finančních výdělcích jsme předčili i roky minulé.

 

 Díky tomuto projektu se podařilo zrestaurovat za téměř tři čtvrtě milionu korun, 5 portrétů významných představitelů hraběcího rodu Valdštejnů- Jana Bedřicha z Valdštejna- pražského arcibiskupa a zakladatele zámecké knihovny, Ferdinanda Arnošta z Valdštejna- významného diplomata 30ti leté války, Arnošta Josefa z Valdštejna- hlavního donátora stavby kapucínského kláštera a přestavby areálu zámku na konci 17.století, Kristiána z Valdštejna- hostitele setkání panovníků sv. Aliance, 1 portrét významného člena rodu Kouniců - Hraběte Michaela Kounice, přímého potomka Albrechta z Valdštejna a apotheózu (oslavnou kazetu s vystřihovánkami) na paměť významných členů rodu Valdštejnů. Všech 7 nově zrestaurovaných předmětů bude možné zhlédnout na I.a II.návštěvnickém okruhu.

Nově byla otevřena výstava v pokladně zámku - „Valdštejnské muzeum“ aneb 110 let prezentace valdštejnských sbírek na zámku Mnichovo Hradiště, která bude volně přístupná v návštěvnické sezóně.

V kapli sv. Anny byla rozšířena výstava „Poslední odpočinek Albrechta z Valdštejna“ o další prostor „Paměť rodu přetrvá“. Zde se dozvíte více o posledním odpočinku dalších významných členů hraběcího rodu Valdštejnů, jako např. o Kristiánovi z Valdštejna, hostiteli setkání panovníků sv. Aliance, který je pohřben v podzemí kaple sv. Anny, nedaleko Albrechta z Valdštejna.

Hradozámecká noc 2020 - Dobová kostýmová slavnost v rámci Valdštejnského roku byla i přes veškerá protivenství pandemie a počasí hojně navštívená a na mnohé se nedostalo, tak se pokusíme, pokud to bude možné, i v letošním roce ve stejném termínu poslední sobotu v srpnu, částečně program s oživenými prohlídkami a módní přehlídkou, zopakovat.

Byl také natočen 12 ti minutový dokumentární film „Barokní figurální orloj“ o hodinovém stroji-orloji s pohyblivými figurami, který je od roku 1996 umístěn v pokladně zámku. Film podrobně dokumentuje celkovou složitou funkci tohoto výjimečného hodinového stroje a pohyb jednotlivých figurek. Pořadem Vás bude provázet PhDr. Eva Lukášová, kurátorka NPÚ a MgA.Ak.sochař Petr Skála, restaurátor a hodinář pražského i tohoto orloje. Film bude k vidění od letoška u pokladny zámku v rámci otvírací doby návštěvnických okruhů.

Podařilo se také, dle archivních fotografií Arnošta z Valdštejna, nalezených ve Valdštejnském fondu ve Státním oblastním archivu v Praze, identifikovat kompletní divadelní kostým, který bude sestaven a umístěn v nové vitríně v zámeckém divadle a bude součástí II. návštěvnickém okruhu.

 

Co chystáme dalšího v letošním roce 2021?

Při současném uzavření zámeckých návštěvnických okruhů, kvůli pandemii, využíváme času pokračováním v odborné evidenci zámecké knihovny a její digitalizací, přípravou projektů na rekonstrukci krovu kapucínského kláštera, revitalizaci francouzského parku, opravou oken v hlavní budově zámku a v klášteře, pokračováním v realizaci jednotného informačního systému Národního památkového ústavu, instalaci nově restaurovaných předmětů atd.

 Bohužel díky nedostatku finančních prostředků zatím nepokračujeme s rekonstrukcí dalších etap obnovy zámecké zdi, ale stále nepřestáváme žádat o dotace a věříme v budoucí realizaci.

Získali jsme finance z projektu Národního památkového ústavu na rok 2021 „Po stopách šlechtických rodů 2021 – Rok osvícenské šlechty“ Jedná se o projekt, který podporuje památkové objekty po celé České republice, spojené historicky s významným obdobím osvícenské šlechty, tedy s obdobím Velké francouzské revoluce a bojem o nezávislost a občanská práva na konci 18.století a počátku 19.století.

Významným představitelem tohoto období na zámku v Mnichově Hradišti byl majitel panství hrabě Vincenc z Valdštejna-svobodný zednář, podporovatel W.A Mozarta, zakladatel zámeckého divadla a donátor výmalby interiérů zámku. Výmalbu interiérů dvorním malířem Jiřím Hislerem a portréty Vincence z Valdštejna a jeho příběh bude možné zhlédnout na I.návštěvnickém okruhu. Z projektu jsme získali 100 000 Kč na restaurování nezvyklého portrétu Vincence z Valdštejna v hermelínovém plášti a na dvoudenní oživené prohlídky zámku „Valdštejnské kratochvíle“, které připravujeme na 5.a 6.7.2021.

 

V letošním roce v sobotu 26.6.2021 chceme připomenout společně s hlavním organizátorem Muzeem města Mnichovo Hradiště a Sborem Jednoty bratrské v Mnichově Hradišti významné 400leté jubileum exekuce Václava Budovce z Budova (28.8.1551-21.6.1621), významného protestantského majitele panství a renesančního zámku Mnichovo Hradiště. Byl představitelem stavovské nekatolické opozice a zejména jeho zásluhou, byl vydán v r.1609 Majestát císaře Rudolfa II. „O náboženské svobodě“. Během stavovského povstání po r.1618 zastával funkci zemského direktora, královského komorníka a prezidenta rady nad apelacemi. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 a prohře českých protestantských stavů proběhla exemplární poprava 27 protestantských českých pánů na Staroměstském náměstí 21.6.1621, kde byl jedním z popravených Václav Budovec z Budova.

Uctění památky proběhne slavnostně s programem v odpoledních hodinách u sochy Václava Budovce z Budova před hlavní budovou zámku.

Na podzim, po dokončení obnovy náměstí T.G. Masaryka, bude socha přemístěna na náměstí, kde byla původně před rokem 1952. V upomínku na Václava Budovce z Budova zůstává na hlavním nádvoří na Budovcově křídle v úrovni 1.patra zámku pamětní alianční deska z roku 1606 Václava Budovce z Budova a jeho ženy Anny z Vartenberka, jíž ctil i při barokní přestavbě zámku Arnošt Josef z Valdštejna. Na desce je latinsky a také česky nápis: „Oni stavěli nám, my našim potomkům, vše pomine, chvátejmež k nebeským příbytkům.“

Chystáme i další kulturní program pro letošní nejistou návštěvnickou sezónu, aktuální informace najdete na našich oficiálních webových stránkách www.zamek-mnichovohradiste.cz a změna programu je bohužel vyhrazena.

V červenci a srpnu o nedělích dopoledne jsou opět připraveny prohlídky se zámeckou pověstí „O dvou zakletých rytířích a hraběti Vincenci“ a loutková představení se soubory Čmukaři, Divadlo z půdy, Kasperle, Na židli, Maminy a loutkáři  Rudou Hancvenclem, Boďi Jaroměř a Jiřím Polehňou, v rámci projektu „Za pověstmi Českého ráje“.

Soubor historických tanců Mariane zatancuje a oživí svými scénkami, v druhé polovině července, prostory u pokladny zámku při „Šlechtických kratochvílích“, kde se může návštěvník opět zapojit a naučit dobové tance renesance, baroka a rokoka.

V červenci, srpnu i v září Vás bude provázet již 6.sezónu Výstava a letové ukázky sokolnice Věry Gilové s novými přírůstky dravých ptáků.

Plánujeme společně s divadelními agenturami 2 večerní divadelní představení v červenci a srpnu na nádvoří zámku Strašidlo cantervillské 6.8.2021 a Cyrana z Bergeracu 21.7.2021, která jsou organizačně závislá na současné pandemické situaci.

V červenci a srpnu se díky pandemii bohužel nebude konat seminář barokní hudby „Barok bez paruk“ a v sala terreně prodejní výstava řemeslných výrobků mladoboleslavského Centra 83 pro mentálně postižené „Devatero řemesel“.

Léto bude zakončeno již tradičně, výše zmiňovanou Dobovou kostýmovou slavností za účasti herců z Mladoboleslavského divadla a souborů historických tanců a hudby Salome Chotouchov, Tempus Fugit a Campanello se scénkami a módní přehlídkou na téma „Osvícenská šlechta na zámku Mnichovo Hradiště“.

Věříme v „Ostrov sv. Anny“ a jeho patronku sv.Annu, že nás i v letošní sezóně ochrání, že zámek otevřeme a budeme návštěvníky moci provádět zámeckými poklady a potěšit letním kulturním programem. 

Článek a program sestavila Ing Soňa Švábová-správce depozitáře na NPÚ-státním zámku Mnichovo Hradiště