Dominantní lípa v zámecké zahradě státního zámku Mnichovo Hradiště

Na státním zámku Mnichovo Hradiště při velké vichřici 21.10.2021 byla poničena dominantní lípa naproti vozové bráně zámku, údajného stáří 262 let. Vozová brána a její okolí bylo na necelý měsíc, ze statických důvodů nestability lípy, uzavřeno.

Dominantní lípa velkolistá v zámecké zahradě

státního zámku Mnichovo Hradiště

 

Na státním zámku Mnichovo Hradiště při velké vichřici 21.10.2021 byla poničena dominantní lípa velkolistá naproti vozové bráně zámku, údajného stáří 262 let. U této lípy se traduje (není doloženo v dokumentech), že byla zasazena v roce 1759 na počest svatby hraběte Vincence z Valdštejna s hraběnkou Sofií roz.ze Šternberka. Vozová brána a její okolí bylo na necelý měsíc, ze statických důvodů nestability lípy, uzavřeno.

Strom byl rozdvojen cca 3m nad zemí do dvou kmenů a při vichřici se jeden z těchto kmenů zlomil 1m nad hlavním kmenem, kde byla dutina a 2.kmen zůstal neporušený. Z hlediska statiky byl strom velmi nestabilní, a proto bylo třeba provést průzkumy a následné speciální ošetření tak, aby byla lípa zachována a omlazena. Z výsledků posudků vyplynulo, že síla obou rozdvojených kmenů je natolik velká, že budou ošetřeny metodou korunkového řezu, který je nejpodobnější přirozenému zlomu, tak aby se strom brzy zotavil a vytvořil náhradní korunu. Kmen lípy byl nově ošetřen 18.11.2021 a na jaře by měl obrazit novými větvemi a bude muset být cca každých 5 let ošetřován, aby vytvořil novou bohatou korunu. Uvažuje se i o dendrologickém průzkumu na zjištění přesného stáří lípy, ale ten připadá v úvahu, až po zotavení stromu.

Lípa velkolistá by měla svojí monumentálností opět zkrášlovat vstup od vozové brány do zámeckého parku.

 

Zprávu sepsala Ing Soňa Švábová, správce depozitáře, NPÚ-státní zámek Mnichovo Hradiště