Plan your visit

The monument is completely wheelchair accessible only with accompaniment (mostly providing transport up and down the stairs).

Accessibility

Highway R10, exit at the 57th km between Mlada Boleslav and Turnov. In the village there is a train and bus station – 10 minute walk to the castle.

9. Informace pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace

    směrovky – ukazatele – značení bezbariérových tras:
    a) mapy, půdorysy (pevné, tištěné)
    b) informace o bezbariérovém přístupu v areálu památky v prodejně vstupenek
    c) vyznačení toalet – bezbariérově upravených - (bezbariérově neupravených)
    d) vyznačení parkování s vyhrazenými místy pro vozíčře
    e) zvýhodněné vstupné pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P
 

10. Toalety – bezbariérově přístupná toaleta upravená pro vozíčkáře

11. Umístění bezbariérové toalety – v přízemí památky

12. Přístupnost bezbariérové toalety – toaleta je přístupná pouze během                                                                   prohlídek památky

13. Dostupnost bezbariérové toalety – toaleta je běžně přístupná,                                                                              není uzamčena

14. Do kabinky WC se vstupuje z předsíňky / průjezdu – šířka dveří                                                                          předsíňky / průjezdu 110 cm

15. Směr otevírání dveří do předsíňky / průjezdu – dovnitř

16. Výška kliky dveří do předsíňky / průjezdu – 105 cm

17. Madlo na dveřích do předsíňky / průjezdu – ne

18. Dveře předsíňky / průjezdu se otevírají – lehce

19. Rozměry předsíňky / průjezdu – 2,2 x 2,2 m

20. Možnost manipulace s vozíkem v předsíňce / průjezdu – omezení                                                                           způsobené otevíráním dveří

21. Světlo v předsíňce / průjezdu se rozžíná – automaticky

22. Kabinka toalety – je uzavírací zevnitř – ano

23. Je možné v případě potřeby odjistit zámek zvenčí – ne

24. Je v kabince WC kabině nouzové signalizační zařízení – ne

25. Šířka dveří kabinky toalety – 85 cm

26. Směr otvírání dveří kabinky toalety – ven

27. Výška kliky dveří kabinky toalety – 105 cm

28. Madlo na dveřích kabinky toalety – ne

29. Dveře kabinky toalety se otevírají – lehce

30. Světlo v kabince se rozžíná –  automaticky

31. Rozmístění zařízení WC kabinky (viz fotografie)     

32. Šířka a hloubka manipulačního prostoru v kabince

      a) před WC misou WC – 90 cm
      b) po stranách WC misi – 35 cm, 110 cm
      c) úhlopříčně k WC mise

33. Madla – ano (dvě; pevná)

34. Výška madel – 75 cm

35. Výška sedátka WC mísy – 45 cm

36. Výška vrchní hrany umývadla – 75 cm

37. Podjezdu pod umývadlo – nic nebrání

38. Vodovodní baterie – běžné vodovodní kohoutky

39. WC s pultem pro přebalení děti 0–3 let – ne

40. Přístupové cesty, komunikace, v areálu památky – stav a povrchy                                                                      rovný terén – sypané povrchy

41. Šířka komunikací v areálu památky – cca 1–2 osobní automobily

42. Umístění vstupů do zpřístupněných areálu památky,                                       zpřístupněných objektů památky

      a) v rovině
      b) nájezdy (šikmé rampy – pevné, mobilní)
      c) po schodech (interiéry)

43. Vstupy do areálů a objektů památky – šířka dveří 80 až 130 cm – po                                                                              otevření obou křídel dveří

44. Způsob otevírání vstupních dveří do areálu – objektu památky                      mechanický a dveře otevírá průvodce (jedno křídlo nebo obě křídla                                                                            dveří)

45. Mechanický způsob otevírání

      a) výška kliky – 105 cm
      b) madlo – ne
      c) dveře se otevírají  těžko
      d) směr otevírání dveří – dovnitř

46. Zvýšené prahy dveří do areálu – objektů památky – ano

47. Vstup do památky se dvěma křídly dveří – šířka prostoru na „průjezd“                                                                                 při otevření obou křídel

48. Je možné, aby druhé křídlo otevřel doprovod?

      a)  ano – mimo interiér zámku (vstup do pokladny)
      b)  ne, provozovatel budovy vyžaduje, aby dveře otevíral personál

49. Prostor za dveřmi – bez překážek

50. Schody u vstupu do areálů a objektů památky

      a)  počet schodů – celkem v celém komplexu  cca. 35 
      b)  výška schodu – 15  cm
      c)  povrch schodů – kámen

51. Je u schodů zábradlí?

      a)  po jedné / po obou stranách schodiště – většinou ano
      b)  v celé délce schodiště

52. Je mezi posledním schodem schodiště a dveřmi do areálu, objektu               památky volná plocha – ano (rozměr plochy)

53. Vede do objektů památky jiný vstup bez schodů? – ne

54. Do zámeckého parku vedou celkem tři brány, z toho dvě jsou                                                           bezbariérové (Orlí a Vozová brána)

55. Jsou tyto vchody běžně přístupné pro návštěvnickou veřejnost – ano

56. Když je otevření zapotřebí personálu památky, jakým způsobem je možné zajistit jeho pomoc?

      a)  ohlášení se předem (den, dny)
      b)  zvonek u vchodu do objektu památky

57. Interiéry památky – památka je: jednopatrová

58. Prohlídka zpřístupněné části památky (prohlídkové okruhy).

      a)  bezbariérová část prohlídky
      b)  bariérová část prohlídky

59. Bariéry v interiéru památky

      a)  1. a 2. prohlídkový okruh – 25 schodů s madly
      b)  3. prohlídkový okruh – 3 schody bez madel  

60. Povrchy v interiéru památky:

      a)  Jsou některé z komunikací v interiéru památky pokryté materiálem bránícím hladké                     manipulaci s vozíkem – ne
      b)  Jsou některé z komunikací v interiéru památky pokryté materiálem bránícím pohybu                      lidem s holí, nebo berlemi – ne
      c)  Jsou v interiéru památky povrchy (světlý koberec, historické parkety, dřevěné povrchy a                další…) na které není povolen vjezd s vozíkem – ne

61. Dveře v zpřístupněných částech památky – způsob otevírání.

      a)  mechanický
      b)  dveře otevírá průvodce (jedno křídlo dveří, obě křídla dveří)

62. Zvýšené prahy dveří v zpřístupněné části památky – ano

63. Výška zvýšených prahů: nejvyšší – 9 cm, nejnižší – 2 cm.

64. Pomůcky pro zpřístupnění památky vozíčkářům – památka je                        bezbariérově přístupná s doprovodem (vynesení mechanického vozíku do 1. patra)

65. Oddychová křesla na prohlídkové trase – ne

66. Sportovní kočárky pro děti – ne

67. Výtah – ne

68. Nájezdová plošina (rampa) dřevěná při vstupu do pokladny

      a) délka 1,5 m
      b) výška
      c) úhel 30°
      d) uchycení proti skluzu (uvolnění) plošiny – ano

69. Park – zahrada kolem památky – park je zcela přístupný bez pomoci                                                                 doprovodu

70. Povrch pěšin parku – částečně pevný povrch, částečně povrch pokrytý                                          sypkým materiálem

71. Zahradní a parkové stavby, pavilóny, skleníky, altány

      a) určené k návštěvě a prohlídce
      b) nepřístupné

72. Dostupnost zahradních a parkových staveb – bezbariérově přístupné

 

Návštěvníci s poruchami sluchu – nedoslýchaví a neslyšící

1. Výklad ve znakové řeči – ne

2. Tištěné průvodcovské texty – ano

3. Indukční smyčka – ne

 

Návštěvníci s poruchami zraku – slabozrací a nevidomí

1. Doteková expozice – ne, možné objednat speciální prohlídku

2. Texty v Braillově písmu – ne

3. Popisky v Braillově písmu s možností prohlídky exponátu hmatem – ne

 

Mentálně postižení návštěvníci

1. Výklad uzpůsobený pro skupinu mentálně postižených návštěvníků –                   ano